فایل های دسته بندی کسب و کار و پول - صفحه 1

طرح توجیه اقتصادی تاسیس دفتر فنی (پلاتری-پرینتری)

پروژه مربوط به طرح توجیه اقتصادی تاسیس دفتر فنی (پلاتری-پرینتری) فقط بخش اقتصادی و مالی آن می باشد

قیمت : 25,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

مدیریت کسب و کار

این فایل مربوط به درس مدیریت کسب و کار و نحوه کار با تجارت الکترونیک می باشد

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل