فایل های دسته بندی روانشناسی و روانپزشکی - صفحه 1

موسیقی و تاثیر آن بر خلاقیت

. موسيقي می تواند به عنوان آرامبخش و تسكين دهنده انسان مورد استفاده قرار گيرد.

قیمت : 45,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل